Zwiers en Reneman te gast bij Gemeentebelangen TV

Vrijdag 15 juli zijn Jan Zwiers en Derk Reneman te gast in de live TV-uitzending van Gemeentebelangen Hoogeveen, vanaf 17.00 in De Lekkernij hoek Hoofdstraat/Grote Kerkstraat.

“We hadden deze wethouders in het voorjaar al gevraagd om bij ons in de live-uitzending te komen om meer te vertellen over het zakencollege, maar de burgemeester heeft de wethouders ontraden om op deze uitnodiging in te gaan. Vanuit het CDA riep men dat dit een verkiezingsstunt zou zijn en dit vond bijval bij andere partijen” memoreert Jacob Melissen, voorzitter van GB Hoogeveen. “Maar wat in het vat zit, verzuurt niet en nu deze beide wethouders aanblijven in deze nieuwe periode, lossen we hiermee onze belofte in”.

Zwiers en Reneman stellen zich nader voor aan de Hoogeveense samenleving, vertellen wat hun speerpunten zijn en hoe ze de programmapunten in het coalitieakkoord de komende 4 jaar vorm willen geven. De 4 speerpunten van GB Hoogeveen zijn a) meer woningen b) gezonde financiële situatie c) versterking ambtelijke organisatie en d) een sociaal gezicht.

“Gelukkig denken de coalitie partners er ook zo over, wat dat betreft kan de komende 4 jaar een grote sprong voorwaarts gemaakt worden.Een ieder is welkom om live aanwezig te zijn bij de uitzending zodat men ook direct vragen kan stellen aan deze 2 wethouders, maar vragen kunnen ook gesteld worden via Facebook” besluit Melissen.

Scroll naar boven