Vragen GB vestiging RUG dependance

Onlangs verscheen onderstaand persbericht in de media.

De eventuele vestiging in Hoogeveen zou een versterking zijn voor Hoogeveen.

Dit zou een enorme aanwinst zijn qua onderwijs en ook een grote aantrekkingskracht kunnen hebben op studenten om in Hoogeveen onderwijs te gaan volgen. Al met al zou dit een positieve signaal zijn voor de plaats Hoogeveen.

Onderstaand persbericht betreft een eventuele vestiging van een dependance in (bij voorkeur wat ons betreft) Hoogeveen.

Volgens voormalig PvdA-Statenlid Michel Berends is dit het moment om een RUG-dependance te realiseren. Bestuursvoorzitter Jouke de Vries van de RUG kwam onlangs naar buiten met zijn idee om de RUG te ontwikkelen naar een Universiteit van het Noorden.

De Vries gaf als voorbeeld de RUG-satellieten in Leeuwarden. In Drenthe ziet hij mogelijkheden in de HEMA-steden Hoogeveen, Emmen, Meppel en Assen. Volgens Berends is het bestuur van de RUG bereid daarin te investeren.

Past in onderwijsplannen

Meer samenwerking of zelfs een dependance van de RUG past volgens de PvdA prima in de bestaande samenwerking die de universiteit al jaren heeft met ASTRON en LOFAR in Dwingeloo en in de plannen van Gedeputeerde Staten om de HEMA-steden te versterken en het onderwijsaanbod daar te verbreden.

Provinciale Staten stemden unaniem voor het idee van de PvdA. Gedeputeerde Cees Bijl gaat snel een afspraak maken met bestuursvoorzitter Jouke de Vries van de RUG.

Als Gemeentebelangen waren en zijn we groot voorstander van deze ontwikkeling voor wat betreft het onderwijs in Hoogeveen.

We juichen dit initiatief dan ook van harte toe en spreken de wens uit dat de gehele Raad van Hoogeveen hier achter kan en wil gaan staan.

We hebben dan ook de volgende 3 vragen aan het college:

  1. Zijn deze plannen ook bekend bij het college niet alleen via de pers?
  2. Is het college in deze ook al concreet benaderd met dit initiatief?
  3. Zo nee, overweegt het college hierin een actieve lobby te gaan voeren voor Hoogeveen?

Scroll naar boven