Verlenging grafrecht kan goedkoper

Het verlengen van de grafrechten moet goedkoper vinden GB, SGP, SP en CDA. Gezamenlijk hebben ze vragen aan het college gesteld. GB raadslid Jan van der Sleen: “We hebben in de jaren 2020, 2021 en 2022 veel geld overgehouden uit de kosten en baten van graven. Een klein overschot is altijd goed om extra kosten op te vangen, maar het voelt niet goed om te verdienen aan overleden inwoners.” Van der Sleen memoreert dat meer dan een jaar geleden ook een motie door GB en SGP is ingediend zodat dit in programmabegroting van 2024-2027 meegenomen kon worden. Dit is niet gebeurd en daarom wordt nu met klem benadrukt om nu wél dit voorstel mee te nemen in de begroting.

“Natuurlijk moet het kerkhof netjes zijn en daarvoor moet voldoende geld gereserveerd zijn, Maar het is te gek voor woorden dat vanaf 2020 t/m 2022 er een overschot is van zo’n 1,8 miljoen euro en zoals het nu lijkt wordt 2023 afgesloten met een overschot van € 600.000. Overigens dienen de grafzerken door de nabestaanden onderhouden worden zoals het verwijderen van uitgebloeide bloemen en kapotte gedenktekens. De beheerder moet hierop toezien en zo nodig contact opnemen met de nabestaanden.

Begraafplaats Nieuwlande
Scroll naar boven