Uitgaven sociaal domein onduidelijk

Er gaat heel veel geld om in het sociaal domein. De vele miljoenen zijn gereserveerd voor uitgaven op sociaal gebied zoals bijstandsuitkeringen, toeslagen, financiële tegemoetkomingen voor bv. studiemateriaal of sport voor de kinderen. Gemeentebelangen is akkoord gegaan met de huidige reserveringen voor het sociaal domein maar wil wel graag weten welke bedragen uitgegeven wordt aan welke thema’s. Het onlangs gepresenteerde verslag vanuit het college geeft helaas weinig soelaas. Geert-Jan Walda: “Het college heeft uitspraken gedaan over de financiële positie en dat er beperkte financiële ruimte zou zijn voor aanvullende ambities. Wij vinden het noodzakelijk dat de gemeente meer duidelijkheid hierover verschaft. Over welke ambities gaat het? Hoe voorsorteert de gemeente over de maatschappelijke ontwikkelingen?”. Walda vervolgt: “Het is goed dat we zorgen voor onze inwoners die niet voor zichzelf kunnen zorgen. Maar we doen dat met gemeenschapsgeld, dus moeten de uitgaven verantwoord kunnen worden naar onze inwoners.  Als wij antwoorden van de gemeente krijgen op onze vragen, kunnen wij ook beter inschatten of we het huidige beleid ongewijzigd kunnen voortzetten.”

Scroll naar boven