Schriftelijke vragen: overeenkomst met de vertegenwoordiger van de voormalige Joodse gemeenschap in Drenthe (NIGD)

Geacht college,

Naar aanleiding van het tekenen van een overeenkomst met de vertegenwoordiger van de voormalige Joodse gemeenschap in Drenthe (NIGD), waaronder ook Hoogeveen valt, hebben we een aantal vragen.

De Hoogeveense Joodse geschiedenis vanaf de 2e W.O blinkt niet uit in mededogen en begrip als je kijkt wat er allemaal is gebeurd. Onlangs was er nog de zaak Tjalma.
We zouden het college daarom willen oproepen om bij de afhandeling niet te verzanden in juridische scenario’s door de overeenkomst  te willen dicht timmeren.

We waren bijzonder verrast door het collegebesluit dat, ter aanvulling van de overeenkomst uit 1947, toch nog clausules zijn toegevoegd i.p.v. het  1:1 overnemen.
Daarbij hadden we ook mogen verwachten dat alle relevante informatie ons ook zou zijn toegezonden als raadsleden.
Echter, de daadwerkelijke gemaakte overeenkomst uit 1947 bleek niet te zijn toegevoegd. Dat vinden we op zijn zachtst gezegd nogal een tekortkoming in de informatievoorziening.
De akte is afgelopen woensdag alsnog op verzoek van Gemeentebelangen ontvangen.

Daarom  hebben we de volgende vragen aan het college:

  • Onderkent het college dat ten grondslag van het collegebesluit over dit gevoelige thema de info voorziening niet volledig was?
  • Het zou in onze visie raadzaam en verstandig zijn om de opstelling van de vernieuwde overeenkomst te heroverwegen en ook gewoon 1:1 over te nemen zonder beperkende clausules, is het college hiertoe bereid?

Namens de  fractie van Gemeentebelangen Hoogeveen e.o.
Jan van der Sleen

Scroll naar boven