Organisatie evenement vraagt ongekend talent

GBH en VVD willen verantwoordelijkheid neerleggen bij de organisatie

Een paar jaar geleden werd door de politiek voorgesteld om het aanvragen van de jaarlijkse vergunningen te vergemakkelijken. Wel zo fijn voor de organisatie èn wel zo efficiënt voor het ambtelijk apparaat. De jaarlijkse dorpsfeesten zijn immers in principe altijd hetzelfde, dus als je een vergunning hebt en er het jaar erop geen wijzigingen zijn, dan zou je zonder de administratieve rompslomp waar vrijwilligers echt niet op zitten te wachten, direct door kunnen naar de werkelijke organisatie van het feest. In de evenementenverordening werd in 2021 dan ook opgenomen: “Indien het evenement een jaarlijks terugkerend karakter heeft komt het in aanmerking voor verlening van een meerjarige vergunning, tenzij dat in verband met de risico’s voor openbare orde en veiligheid, volksgezondheid en/of milieu niet gewenst is”. In de praktijk is het, het tegenovergestelde waardoor het dorpsfeest in Fluitenberg bijna afgelast moest worden. “Die hele vergunningaanvraag wordt steeds ingewikkelder waarbij nu dan ook nog een omgevingsvergunning noodzakelijk wordt geacht en waarbij de kosten inmiddels zijn opgelopen naar € 1100 ! Dat is niet meer op te brengen en als we de deelnemers moeten laten betalen voor de kinderfeestjes, sport en spel, en andere activiteiten, dan zullen er inwoners zijn die om deze reden niet meer meedoen. Dat wil je juist niet. Iedere inwoner moet kunnen meedoen” zo spreekt een Fluitenberger.

Gezellige middag / dorspfeest Fluitenberg

Gemeentebelangen en VVD merken op dat in het evenementenbeleid 2018-2022 de gemeente aangeeft: “We geven vertrouwen en ruimte aan organisatoren om evenementen te organiseren. Wel moet er een duidelijk kader zijn om de leefbaarheid, veiligheid en het welzijn van de bezoekers, deelnemers en omwonenden te waarborgen. Wij kunnen ons goed voorstellen dat vergunningen voor evenementen niet iedere keer opnieuw aangevraagd en getoetst worden, maar voor meerdere keren wordt toegekend onder gelijkblijvende condities.” Om een idee te geven, er moeten vragen beantwoord worden over: veiligheidsrisico/-plan, professionaliteit organisator, advies vanuit hulpdiensten, regionale afstemming, evenementenlocaties, locatieprofielen, geluid, communicatie naar omgeving, duurzaamheid, handhaving, alcohol en drugs, gezondheid, hygiëne etc. Je moet inderdaad professional zijn om al deze papieren juist in te vullen.
GBH en VVD vragen het College daarom hoe het kan dat het beleid in 2021, in 2022 geheel anders opgevolgd moet worden. “In principe zijn volksfeesten voor de inwoners, laagdrempelig; het gaat om spel en plezier, elkaar ontmoeten en een keertje ‘gek doen’ met playbackwedstrijden etc. De organisatie ligt bij enthousiaste vrijwilligers” geven Wilco Kramer namens VVD en Jacob van der Heide namens GBH aan. “Zo gaat het plezier van het organiseren er dusdanig vanaf, dat dit zou kunnen betekenen dat dorpsfeesten als deze in de toekomst niet meer georganiseerd gaan worden, om nog maar niet te spreken van de enorme kosten. Bovendien moeten we af van het over-gecontroleer maar de inwoners het vertrouwen geven dat ze met zorg een feest kunnen organiseren”.

Scroll naar boven