Onderwerp: Verruiming spoorboog bij Hoogeveen

Schriftelijke vragen aan het college
11 maart 2021

Er zijn al jaren plannen om de bocht bij het station te verruimen zodat de IC-treinen sneller langs Hoogeveen kunnen rijden. De voorbereidende werkzaamheden zijn een tijdje geleden gestart. De daadwerkelijke aanleg zal plaatsvinden in 2021en 2022. Hoogeveen heeft hier geen voordeel van maar bij de planvorming zijn gesprekken gevoerd met ProRail en provincie Drenthe en dat heeft toch een aantal toezeggingen voor Hoogeveen opgeleverd als compensatie voor de overlast.

Die toezeggingen zijn:

 1. Het rechttrekken van de overgang (Toldijk) zodat de bocht in de overgang verdwijnt.
 2. Het aanpakken van alle achterstallige maatregelen tegen geluidsoverlast. Een aantal geluidsmaatregelen uit het verleden zijn nog niet uitgevoerd.
 3. Het nu gelijktijdig realiseren van de maatregelen tegen de extra geluidsoverlast die het sneller passeren van de treinen tot gevolg heeft.
 4. Het aanleggen van een fiets/voetpad over de spoorbrug (A28) om zo het langzaam verkeer richting De Weide een betere ontsluiting te geven.
 5. Het aanleggen van een voetpad onder het spoor door om het prachtige natuurgebied “Olde Kene” vanuit het centrum van Hoogeveen gemakkelijker te bereiken.

Daarnaast speelt natuurlijk nog steeds het saneren van de onbewaakte overwegen. We weten dat ProRail daar prioriteit aan wil geven maar wij vinden dat de urgentie rond Hoogeveen groot is omdat straks na realisering van de verruimde spoorboog, de treinen er met 140 km per uur langs razen. Hoe hoger de snelheid hoe gevaarlijker de onbewaakte overgangen worden omdat de trein dan nog veel sneller bij de overgang is.

Onze vragen:

 1. Hoe staat het met de toezeggingen onder punt a t/m e?
 2. Op welke termijn wordt één en ander gerealiseerd?
 3. Is het college op de hoogte van de toezegging van de provincie dat zij een tekort op realisatie fietspad/voetpad zullen bijpassen?
 4. Budgetneutraliteit voor de gemeente Hoogeveen is nog steeds uitgangspunt?

En m.b.t. de onbewaakte overwegen:

 1. Is er al een planning wanneer de onbewaakte overgangen rond Hoogeveen worden verwijderd/aangepast?

Een laatste vraag die niet rechtstreeks met de spoorboog heeft te maken maar wel met treinverbindingen:

 1. Hoever zijn de onderhandelingen met NS m.b.t. een kwartiers verbinding tussen Zwolle en Groningen waarbij station Hoogeveen een stopplaats wordt?

 

Namens de fractie van Gemeentebelangen Hoogeveen.

Scroll naar boven