Invulling Bentinckspark Noord

8 februari jl. was er een inloop-bijeenkomst waarbij gevraagd is naar de ideeën van inwoners van onze gemeente over de mogelijke invulling van dit stukje grond naast de al aanwezige sportvoorzieningen in dit gebied. De gemeente liet zelf ook enkele potentiële scenario’s zien, aan de wand opgehangen. Zo werd genoemd: skeelerbaan, zwembad/ijsbaan, school met beperkt aantal woningen. Het gaf een levendige discussie. Jacob van der Heide van Gemeentebelangen was erbij: “Wij willen dat inwoners direct worden betrokken bij de planvorming en zo ook hun invloed hierop kunnen uitoefenen. Daarom luisteren wij vooral en bespreken dit binnen onze fractie en binnen de gemeenteraad. We houden rekening met de wensen van onze inwoners”. Ook de opmerkingen die gehoord zijn, zoals van een aanwezige: “Mooi al die plannen om te verbeteren, maar doe ook iets tegen het vandalisme op het sportpark. Met regelmaat worden de kunstgrasvelden vernield o.a. door brandstichting”. Van der Heide zal hierover vragen stellen aan het college. 

Scroll naar boven