Gemeentebelangen Hoogeveen in de bres voor de agrarische sector

Hoogeveen.

Fractie en bestuur van Gemeentebelangen Hoogeveen e.o. volgen de discussies rond de agrarische wereld en de daarmee samenhangende stikstofproblematiek op de voet. De gemeente Hoogeveen had en heeft altijd een nauwe band gehad met de agrarische wereld. In de omliggende dorpen wonen en werken veel agrariërs en zij zorgen voor veel werkgelegenheid in de Hoogeveense gemeente. Denk daarbij aan de zuivel coöperatie D.O.C., de vele loonbedrijven, mechanisatie­- en transportbedrijven. Deze bedrijven zijn direct te linken aan de agrarische wereld en kunnen worden gekenmerkt als bronnen van economische activiteit en werkgelegenheid. Daarnaast zijn er veel bedrijven in Hoogeveen die agrarische producten verwerken, dan wel in de toelevering daaraan actief zijn. “De oplossing voor stikstofproblematiek ligt niet in het op grote schaal uitkopen van boeren in Drenthe” merkt fractielid Jan van der Sleen op. “De dreigende kaalslag onder de agrariërs zal ook grote gevolgen hebben voor de leefbaarheid op het platteland. Willen wij voor bewoners en landschappelijk, een aantrekkelijke gemeente blijven dan vervullen de agrariërs daarin een sleutelrol. Zonder actieve agrariërs in het buitengebied staat de leefbaarheid in de toekomst ernstig op de tocht”, aldus Van der Sleen. Omdat het stikstofbeleid vanuit den Haag wordt gedelegeerd naar de provincies dringt GB Hoogeveen er bij de fractie van Sterk Lokaal in de Provinciale Staten van Drenthe erop aan om in de bres te springen voor de agrariërs in Drenthe. “Desnoods moet Sterk Lokaal in Provinciale Staten de barricaden op om op te komen voor de belangen van alle bij de agrarische wereld betrokkenen in Drenthe”, zegt Van der Sleen.

Scroll naar boven