De nood is hoog, er moet nu iets gebeuren

Gemeentebelangen Hoogeveen vraagt het college van B&W om per direct te inventariseren hoeveel gezinnen en bedrijven in Hoogeveen financieel ten onder gaan aan de hoge energiekosten.
Geert-Jan Walda, raadslid van GB: “Door de enorme prijsstijgingen van gas en stroom, lukt het vele inwoners van Hoogeveen niet meer om niet in de schulden te komen. De kosten van levensonderhoud zijn ineens bij velen veel hoger dan hun inkomen. Dat kan niemand lang volhouden. Bedrijven hebben in Coronatijd ook nog eens al hun reserves moeten aanspreken. Voordat deze huishoudens en bedrijven diep in de schulden raken en daardoor in een neerwaartse spiraal terecht komen, moeten we hen nu gaan ondersteunen. In het coalitieakkoord hebben we als gemeente aangegeven om ‘armoede en schulden’ hoog op de agenda te zetten. Dus dat moeten we dan ook doen. Als we wachten totdat het landelijke beleid hierin soelaas geeft, als dit al gebeurt, dan zitten velen al diep in de financiële problemen en daarnaast uiteindelijk in grote mentale- of zelfs psychische problemen. Dit moeten wij als gemeenschap in Hoogeveen niet willen. Daarom is het zaak om nu, per direct, maatregelen in Hoogeveen te treffen om deze situatie voor te zijn”. GB vraagt daarom aan B&W of een meldpunt bij de gemeente handig is, of de gemeente op korte termijn perspectief kan bieden en hoe de gemeente de energieproblematiek binnen de gemeente Hoogeveen op korte termijn gaat aanpakken. Walda geeft aan dat het ook belangrijk is dat B&W een open brief schrijft naar de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten), de ministeries en het kabinet waarin aangegeven wordt dat de huidige situatie ontoelaatbaar is. Walda geeft tot besluit aan dat “trage bureaucratische besluitvorming grote groepen aan inwoners zal treffen. Daarom moet er nu actie ondernomen worden. De nood is hoog, er moet nu iets gebeuren!”

Scroll naar boven