Vragen betreft inrichting Middelveldweg gesteld namens GB

Binnenkort gaat u aan de slag met de aanpak van de Middenveldweg. Het is de bedoeling dat de doorstroming van het verkeer op deze weg in drukke periodes wordt verbeterd. De aanleg van een turbo-rotonde t.h.v. De Stroom en de aanleg van 2 rotondes bij de afslagen van de A28 zullen tot verbetering moeten leiden.

Uitbreiding Fysiotherapie De Leeuwerik

Fysiotherapie de Leeuwerik, praktijk aan de Leeuweriklaan is genoodzaakt om de praktijk uit te breiden vanwege huidige ontwikkelingen binnen de zorg. Een toename van cliënten door verschuiving van zorgvragen van tweede naar eerste lijn. Bovendien moeten cliënten in hun eigen buurt hun zorg kunnen ontvangen. Ze hebben dus een buurtfunctie. Het huidige pand is te klein. De uitbreiding zou moeten plaats vinden op eigen terrein, de plaats waar nu de parkeerplaatsen zijn. Een bouwaanvraag hiervoor is februari 2020 al ingediend.

Reactie op de vragen over de spoorboog bij Hoogeveen

Op 11 maart 2021 heeft de fractie Gemeentebelangen Hoogeveen schriftelijke vragen gesteld over de verruiming van de spoorboog bij Hoogeveen. De vragen luidden als volgt (cursief) en de antwoorden zijn toegevoegd: [pdf-embedder url=”https://www.gbhoogeveen.nl/wp-content/uploads/2021/04/3153pub.pdf”]

Onderwerp: Verruiming spoorboog bij Hoogeveen

Er zijn al jaren plannen om de bocht bij het station te verruimen zodat de IC-treinen sneller langs Hoogeveen kunnen rijden. De voorbereidende werkzaamheden zijn een tijdje geleden gestart. De daadwerkelijke aanleg zal plaatsvinden in 2021en 2022. Hoogeveen heeft hier geen voordeel van maar bij de planvorming zijn gesprekken gevoerd met ProRail en provincie Drenthe en dat heeft toch een aantal toezeggingen voor Hoogeveen opgeleverd als compensatie voor de overlast.

Schriftelijke vragen: overeenkomst met de vertegenwoordiger van de voormalige Joodse gemeenschap in Drenthe (NIGD)

Geacht college, Naar aanleiding van het tekenen van een overeenkomst met de vertegenwoordiger van de voormalige Joodse gemeenschap in Drenthe (NIGD), waaronder ook Hoogeveen valt, hebben we een aantal vragen. De Hoogeveense Joodse geschiedenis vanaf de 2e W.O blinkt niet uit in mededogen en begrip als je kijkt wat er allemaal is gebeurd. Onlangs was er nog de zaak …

Schriftelijke vragen: overeenkomst met de vertegenwoordiger van de voormalige Joodse gemeenschap in Drenthe (NIGD) Lees verder »

Schriftelijke vragen OV buro

Goedendag, Als Gemeentebelangen hebben we de volgende schriftelijke vragen n.a.v  de afgekondigde maatregelen, hieronder weergegeven door het OV buro. De feiten: – dat de huidige streekbuslijn 33 nu in het dorp Nieuwlande en langs de Brugstraat halteert; – dat het aantal instappers erg beperkt is; – dat het OV Bureau heeft besloten tot een routewijziging per 3 januari 2021, …

Schriftelijke vragen OV buro Lees verder »

Dorpshuizen en wijkgebouwen.

Mondelinge vragen GB Hoogeveen gesteld op de Raadsavond van 10-9-2020

Door de Corona crisis zitten veel dorps-, buurthuizen en wijkgebouwen in zwaar Financieel weer. In juni/juli zijn de regels wel enigszins versoepeld maar dat heeft in deze centra door de beperkte ruimte maar weinig effect omdat ze de RIVM regels,zoals 1.5 meter afstand tot elkaar, moeten respecteren.De financiële buffer bij deze centra is vaak minimaal en de vaste kosten lopen wel door.  Dus komen ze in financiële nood. Gemeentebelangen vind buurt-dorpshuizen een basis voorziening en daarom mag deze crises niet lijden tot sluiting van deze gebouwen. Nu zit de gemeente Hoogeveen in zwaar weer en is het moeilijk om als gemeente financieel bij te dragen. Nu is het wel zo dat de provincie geld beschikbaar heeft gesteld en ook het rijk de afgelopen week 17 miljoen beschikbaar  heeft gesteld voor dorps en buurthuizen.

Marktvergunningen

In het centrum van Hoogeveen is er elke donderdag en zaterdag een warenmarkt. Standhouders hebben hiervoor een vergunning van de gemeente verkregen. Meestal gaat het hier om een vergunning voor onbepaalde tijd. We zien dan ook vele vaste marktkramen met een vaste klantenkring. In de Dienstenrichtlijn, is de regel, dat schaarse vergunningen niet langer voor onbeperkte tijd kunnen worden …

Marktvergunningen Lees verder »

bestuursovereenkomst met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

Mondelinge vragen aan het college 31 oktober 2019 Onderwerp: verlenging bestuursovereenkomst met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Sinds februari 2015 worden in Hoogeveen asielzoekers gehuisvest. De voormalige gevangenis De Grittenborgh is omgebouwd tot azc Hoogeveen en biedt ruimte voor de opvang van maximaal 1000 bewoners. Sinds december 2017 is in een afgescheiden gedeelte van azc Hoogeveen de extra …

bestuursovereenkomst met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Lees verder »

BEVRIJDINGFEEST 2020 75 jaar

Op 30 april 2019 heeft de fractie van Gemeentebelangen 2 schriftelijke vragen gesteld wat betreft 75 jaar bevrijding 1945-2020

Scroll naar boven