Zwiers versierd

Hoe toevallig is het, maar het is echt waar. De naamgenoot van de wethouder van Gemeentebelangen Hoogeveen was de winnaar. Jan Zwiers uit De Kroon in Hoogeveen was onlangs op de braderie in Elim waar GB Hoogeveen met een kraampje stond. Inwoners van gemeente Hoogeveen kregen zo direct contact met fractie en bestuursleden van GB om met hen door te spreken wat beter kan in hun dorp of wijk voor het welzijn van de inwoners.

Plaatselijk Belang in ’the lead’

Zestien verschillende belangenorganisaties in de gemeente Hoogeveen, tezamen ruim 40 personen, waren afgekomen op de uitnodiging van GB Hoogeveen om meer te weten te komen over het Leader programma. Linda Hoeksema van de Provincie Drenthe gaf tekst en uitleg over de goed gevulde pot met subsidie die in 2023 aangesproken kan worden om hiermee mooie projecten gemakkelijker te kunnen realiseren.

Bosmilieu aangetast

Voor de bewoners  van Erflanden-bosmilieu (Damhert e.o.) was het een fikse domper dat het stukje groen dat in het oorspronkelijke plan stond ineens verdween. Bij de oorspronkelijke verkoop van de bouwkavels in 2005/2006 was  er sprake van een klein bos in het bouwplan om het bosmilieu te benadrukken. Tussen de kanaaldijk en de  geluidswal van de A28 zouden ca. 35 bomen, te weten berken, linden en diverse andere bomen geplant worden, een oase van speelplezier voor de kinderen. Ook zou er een wandelpad door lopen aansluitend op het wandelpad op de geluidswal van de A28 en de kanaaldijk. Voor de geïnteresseerden voor de bouwkavels een van de redenen om de bouwkavel aan te kopen. Geheel tegen de wil van de bewoners is in 2020 een bestemmingsplanwijziging doorgevoerd waardoor het bosmilieu enorm is aangetast.  Deze wijziging was nodig om het bos te vervangen door op deze plek de bouw van een aantal zogenaamde walwoningen mogelijk te maken.

De nood is hoog, er moet nu iets gebeuren

Gemeentebelangen Hoogeveen vraagt het college van B&W om per direct te inventariseren hoeveel gezinnen en bedrijven in Hoogeveen financieel ten onder gaan aan de hoge energiekosten.
Geert-Jan Walda, raadslid van GB: “Door de enorme prijsstijgingen van gas en stroom, lukt het vele inwoners van Hoogeveen niet meer om niet in de schulden te komen. De kosten van levensonderhoud zijn ineens bij velen veel hoger dan hun inkomen. Dat kan niemand lang volhouden.

Anonieme brieven niet behandeld

Het gebeurt zelden, maar soms ontvangt GB Hoogeveen anonieme brieven. Het zijn dan brieven met een boze ondertoon over zaken die niet goed gaan in de gemeente. Wel gek dat briefschrijvers die met een compliment richting ons komen, zich wel altijd bekendmaken. Onlangs kwam er een anonieme brief binnen.
GB Hoogeveen is principieel tegen het op welke wijze dan ook in behandeling nemen van dit soort brieven.

Busvervoer moet blijven

GB Hoogeveen heeft in de gemeenteraad gepleit voor blijvend openbaar vervoer tussen Westerbork en Hoogeveen (lijn 37) en Balkbrug – Zuidwolde (lijn 231). Jan van der Sleen vindt dit belangrijk want: “Ouderen en sociale minima zijn veelal afhankelijk van het openbaar vervoer. Als overheid heb je de plicht om ervoor te zorgen dat deze mensen ook naar voorzieningen kunnen in de stad, zoals bijvoorbeeld het ziekenhuis. Omdat er geen ander openbaar vervoer is, zal het busvervoer moeten blijven.

Margje Keimpena in het zonnetje

Het aantal pennen in de glazen bol van Gemeentebelangen tijdens de braderie in Noordscheschut afgelopen zaterdag werd geraden door mw. Keimpena uit Hoogeveen. Het waren er 49.
Niemand anders had dit aantal ingevuld, dus er hoefde niet geloot te worden om de prijs. Tijdens de overhandiging van de zonnebloemen, inmiddels de “huisstijl” van GB Hoogeveen, gaven de prijswinnares en haar man aan erg verheugd te zijn met het feit dat de gemeenteraad Hoogeveen, waarin GB een belangrijke stem heeft, heeft besloten om geen verdere bezuinigingen te doen op de dorps- en buurthuizen. “Deze faciliteiten zijn zo waardevol voor de buurtgemeenschappen. Met name voor de ‘oudjes’ is het zo belangrijk dat ze even naar het buurthuis kunnen voor een kopje koffie en een praatje.” Met interesse blijven ze de gemeentelijke politiek volgen en, na gehoord te hebben waarvoor GB zich de komende 4 jaar sterk wil maken, wensten ze ook GB een zonnige toekomst toe.

Hoogeveners aan de wandel

“Een van de voordelen die de covid pandemie heeft gebracht is dat het wandelen een grote toevlucht heeft genomen”, schetst Jan van der Sleen van Gemeentebelangen. “Je kan het doen op het moment dat het jou past en net zo lang als je wil en of je het alleen wil of met ‘wandelvrienden’. Ons beleid

Organisatie evenement vraagt ongekend talent

Een paar jaar geleden werd door de politiek voorgesteld om het aanvragen van de jaarlijkse vergunningen te vergemakkelijken. Wel zo fijn voor de organisatie èn wel zo efficiënt voor het ambtelijk apparaat. De jaarlijkse dorpsfeesten zijn immers in principe altijd hetzelfde, dus als je een vergunning hebt en er het jaar erop geen wijzigingen zijn, dan zou je zonder de administratieve rompslomp waar vrijwilligers echt niet op zitten te wachten, direct door kunnen naar de werkelijke organisatie van het feest.

Scroll naar boven