Beantwoording vragen MFC Nieuwlande

Op 24 januari 2020 heeft de fractie van Gemeentebelangen schriftelijke vragen gesteld over het MFC Nieuwlande. De zorg was ook het vinden van nieuwe bestuursleden, deze melden zich op de laatste vergadering ook niet aan ondanks ook al om eerdere oproepen. Nieuwlande moet een bestuur hebben om als stichting te kunnen functioneren.

MFC Nieuwlande

Op 1-1-2020 heeft het bestuur van het MFC Nieuwlande haar taken met onmiddellijke ingang neergelegd.

Het bestuurlijk verantwoordelijk willen zijn, als vrijwilligers voor een sluitende financiële begroting van het MFC, was in hun optiek niet meer verantwoord.

Het MFC is de Spil van het dorp en daardoor dreigt de dorpsfunctie voor tal van verenigingen en nog te organiseren activiteiten te vervallen.
Dit is van invloed op het sociale leven in het dorp Nieuwlande.

Mediwiet

Tijdens mijn dagelijkse werk als Coördinator binnen de Palliatieve en Terminale zorg kom ik vaak mensen tegen met ondragelijke pijnen. Sommigen van hen hebben niet voldoende aan de reguliere medicatie en zoeken hun toevlucht in de Medicinale Wietolie (Mediwiet).

Al jaren verdiep ik me hierin, wat is het, hoe werkt het, wat zit erin, waar kan je het verkrijgen etc. Ik kwam erachter dat veel mensen de wanhoop nabij zijn en maar gaan zoeken op het internet. Uiteindelijk betalen ze dan de hoofdprijs bij de zgn. Cowboys die snel geld willen verdienen.

Als er iets is waar ik niet tegen kan, dan is het misbruik maken van zieken en zwakkeren. Gaandeweg kwam ik erachter dat er ook mensen zijn met een groot sociaal hart, die zelfs voor hen die het nodig hebben het ook gratis verstrekken. Dat maakte dat ik me wilde inzetten om dit voor eenieder bereikbaar te maken. Maar…Mediwiet is ILLEGAAL. Het is slechts op recept bij 3 apotheken (niet in het Noorden) te verkrijgen of via de illegale weg.

Beste Gemeentebelang (st) ers

In onze laatstgehouden bestuursvergadering kwam ook ons informatieblad aan de orde. Leden hebben het recht op informatie vanuit de partij. Zowel de fractie als het bestuur kan hier een bijdrage aan leveren. Uiteraard staat het een lid ook vrij om kopie in te leveren. Als plaatsvervangend voorzitter (ad interim, met een mooi woord) vond ik dat we weleens weer …

Beste Gemeentebelang (st) ers Lees verder »

Treant

Op 19 november 2019 werd de raad van Hoogeveen bijgepraat over de ontwikkeling van ZKH Bethesda door dhr. De Folter, voorzitter van de Raad van bestuur van Treant. Hieronder een kort verslag van een aantal punten die besproken zijn.

Waarom is verandering nodig?

1. Kwaliteitseisen nemen toe.

2. Artsen en verpleegkundigen draaien te veel diensten.

3. Er is een tekort aan personeel.

4. We worden steeds ouder.

5. De vraag naar zorg verandert.

In februari is besloten dat er in Stadskanaal en Hoogeveen alleen nog basis- en planbare zorg blijft

Begroting 2019

Begroting 2019

Dames en heren,

Daar sta je dan als nieuwe Fractie-voorzitter van GB Hoogeveen met een begroting waar niemand in deze raadzaal blij van wordt. Niet het college maar ook geen enkele politieke partij in deze raad.
We staan er slecht voor! GB vindt het van belang dat we financieel gezond zijn, waarbij onverwachte tegenvallers opgevangen kunnen worden.

Jan Steenbergen keert terug in de fractie van Gemeentebelangen

Op 12 september 2019 zal Jan Steenbergen terugkeren in de politiek. Hij zal een vrijgekomen plek in de fractie van Gemeentebelangen gaan innemen. Dit na het voorgenomen vertrek van Jacob van der Heide uit de fractie. Het bestuur van Gemeentebelangen vindt het belangrijk dat de kennis en ervaring die Jan Steenbergen in 21 jaar heeft opgebouwd daarmee behouden blijft voor de partij.

IJSBAAN HOOGEVEEN

LEF, Logisch en vervolgens een goed besluit Eind juli, midden in de vakantie periode werd de aanneemsom van een beoogd aannemer bekend. Wethouder Slomp, besloot hierna om alles op “hold” te zetten, zodat er geen extra kosten zouden worden verspild. Verder zou er in de komende weken een analyse worden gemaakt naar het grote verschil tussen het aanbestedingsbedrag en …

IJSBAAN HOOGEVEEN Lees verder »

Scroll naar boven