Cannabis voor medicinaal gebruik op weg naar legaal

Zo’n 3 jaar geleden heeft Gemeentebelangen Hoogeveen actie gevoerd om medicinale cannabis te legaliseren. Veel informatie is gegeven aan de gemeenteraad en de wens was om een informatiepunt in Hoogeveen te openen waar mensen terecht zouden kunnen. GB Hoogeveen is overtuigd dat in sommige gevallen het gebruik van cannabisolie bevorderend is voor de gezondheid. Het is bekend dat mensen met bijvoorbeeld pijn, slaapstoornis, epilepsie, eetlustproblemen, reuma of andere kwalen veel baat hierbij kunnen hebben.  In de oude culturen, maar ook onze overgrootouders, is het gebruik van kruiden, wat cannabis in feite ook is, alom bekend dat deze een helende werking kunnen hebben.

Echter, de oudere generatie beleidsbepalers denkt dat het gebruik van cannabisolie, gelijk staat aan het gebruik van drugs en dit dus in hun ogen ongezond en  verslavend is. Nog erger, de pharmaceutische industrie ziet een deel van hun inkomen wegvloeien door het gebruik van cannabisolie gelegaliseerd wordt en zal dit zoveel mogelijk tegenhouden.

Het bekend maken van de mogelijke voordelen van het gebruik van cannabis wordt tegen gehouden en zo blijft het illegaal. Juist, wanneer de reguliere zorg en medicatie onvoldoende is, kan het gebruik van cannabisolie de oplossing zijn om de kwaliteit van leven van de patiënt aanzienlijk te verbeteren.

In de 2 jaar Corona-tijd is de wet nog niet gewijzigd maar cannabis-gebruiker en kweker Rinus Beintema heeft deze periode goed benut door een oplossing te vinden om medicinale cannabis uit de illegaliteit te halen. Hij heeft nu het zgn. cannabiswater (ital-water) ontwikkeld. Het wordt geproduceerd in Amerika en geëxporteerd naar Nederland en kan legaal gebruikt worden.

Dat een redelijk conservatief Amerika voorop loopt in de legalisering van medicinale cannabis, stimuleert GB nog meer om beschikbaarheid van medicinale cannabis voor de Hoogeveense bevolking te krijgen. Ina Prins, initiatiefnemer binnen GB Hoogeveen is zeer ingenomen met deze ontwikkeling en zal dit  op de voet blijven volgen. “Het sluit aan bij een van de speerpunten van GB Hoogeveen om het welzijn van de gemeentelijke inwoners te ondersteunen via regelingen. GB Hoogeveen zal zich daarom blijvend sterk maken dat medicinale cannabisolie beschikbaar komt en blijft”.

Scroll naar boven