Busvervoer moet blijven

GB Hoogeveen heeft in de gemeenteraad gepleit voor blijvend openbaar vervoer tussen Westerbork en Hoogeveen (lijn 37) en Balkbrug – Zuidwolde (lijn 231). Jan van der Sleen vindt dit belangrijk want: “Ouderen en sociale minima zijn veelal afhankelijk van het openbaar vervoer. Als overheid heb je de plicht om ervoor te zorgen dat deze mensen ook naar voorzieningen kunnen in de stad, zoals bijvoorbeeld het ziekenhuis. Omdat er geen ander openbaar vervoer is, zal het busvervoer moeten blijven. Daarnaast worden andere argumenten ook steeds belangrijker om deze buslijnen te behouden. Vanwege de hoge kosten die je moet betalen voor de brandstof, verzekering en wegenbelasting en dan ook nog in de toekomst de kilometerheffing, is openbaar vervoer ook een aantrekkelijker alternatief als je niet kan fietsen of wandelen”. Van der Sleen vervolgt: “Ook vanuit milieuoogpunt is gezamenlijk rijden via openbaar beter dan achter elkaar aan in auto’s. Hoe meer men carpoolt, in dit geval dus ‘buspoolt’ hoe minder het milieu wordt belast. Een ander aspect is dat de leefbaarheid op het platteland mede afhankelijk is van de voorzieningen die geboden worden. Wanneer ouderen en sociale minima niet op het platteland kunnen blijven wonen vanwege de bereikbaarheid, dan wordt het platteland alleen nog maar bewoond door diegenen die daarmee geen moeite hebben en dat is slecht voor de opbouw van de gemeenschap. Ook op het platteland wil je een gemêleerde goep bewoners hebben”.
De gemeente zal deze argumenten bespreken met het OV-bureau Groningen-Drenthe.

Scroll naar boven