Bosmilieu aangetast

Voor de bewoners  van Erflanden-bosmilieu (Damhert e.o.) was het een fikse domper dat het stukje groen dat in het oorspronkelijke plan stond ineens verdween. Bij de oorspronkelijke verkoop van de bouwkavels in 2005/2006 was  er sprake van een klein bos in het bouwplan om het bosmilieu te benadrukken. Tussen de kanaaldijk en de  geluidswal van de A28 zouden ca. 35 bomen, te weten berken, linden en diverse andere bomen geplant worden, een oase van speelplezier voor de kinderen. Ook zou er een wandelpad door lopen aansluitend op het wandelpad op de geluidswal van de A28 en de kanaaldijk. Voor de geïnteresseerden voor de bouwkavels een van de redenen om de bouwkavel aan te kopen. Geheel tegen de wil van de bewoners is in 2020 een bestemmingsplanwijziging doorgevoerd waardoor het bosmilieu enorm is aangetast.  Deze wijziging was nodig om het bos te vervangen door op deze plek de bouw van een aantal zogenaamde walwoningen mogelijk te maken.

Nu blijkt dat er geen interesse is voor de walwoningen, is de verkoop hiervan gestaakt. Door een aantal voorbereidende werkzaamheden ligt de grond al die jaren braak met een niet afgemaakte weg, modderige zandhopen, veel onkruid en  niet zo veilige tijdelijke stroompunten. Een doorn in het oog van de bewoners in dit “bosmilieu”. Een situatie ook, waarvan niemand weet hoe lang dit zo blijft.

Gemeentebelangen Hoogeveen heeft daarom aan het college van B&W een aantal vragen gesteld. Jacob van der Heide, raadslid van GB Hoogeveen: “Afhankelijk van de beantwoording van de vragen door het college, kan er een voorstel komen om dit betreffende gebied te wijzigen naar het oorspronkelijke plan, het bosmilieu. Je komt dan als gemeente de afspraken na die destijds de toekomstige eigenaren van de omliggende kavels zijn voorgespiegeld. Als je alsnog dit stuk grond voorziet van allerlei bomen, dan ziet de woonwijk er netjes uit, krijgt het meer het karakter van een bosmilieu en je geeft de kinderen veel speelplezier”.

Scroll naar boven