Algemene Leden Vergadering goed bezocht

Algemene Leden Vergadering goed bezocht

Na meer dan een jaar hebben we als Gemeentebelangen op dinsdag 31 augustus weer een Algemene Ledenvergadering gehad. De opkomst was overweldigend, het was goed elkaar weer eens fysiek te ontmoeten.

Na het welkom en introductierondje gaf voorzitter Jacob Melissen een kort relaas over de laatste periode en werden de volgende onderwerpen behandeld:

  • er werd afscheid genomen van bestuursleden Jaap Fidom en Menno van Rij.
  • De ALV stemde unaniem in met de door het bestuur voorgedragen kandidaat-bestuursleden: Klaas van der Laan (Hoogeveen), Jenny Bremer (Hollandscheveld) en Ina Doorten (Hoogeveen).
  • er werd formeel afscheid genomen van de wethouders Erwin Slomp en Jacob van der Heide.
  • Jan Steenbergen deelde mee na 24 jaar, niet meer op de kandidatenlijst te willen staan maar wel beschikbaar te blijven voor advies en andere werkzaamheden
  • het financieel jaarverslag over 2019 werd goedgekeurd
  • Het verkiezingsprogramma is besproken. De leden gaven aan graag te willen meedenken over de speerpunten waarop Gemeentebelangen de komende 4 jaar zich zou moeten richten. U hoort meer over wanneer deze avond belegd wordt.
  • Start van de campagne, waarbij alle leden worden uitgenodigd, is op zaterdag 2 oktober; het belooft een mooie fietstocht te worden waarbij voor iedereen een e-bike klaar staat. Nadere berichtgeving met opgaveformulier volgt binnenkort.
  • De kandidatencommissie heeft aangegeven graag leden op de lijst te willen hebben die een afspiegeling zijn van de gemeente Hoogeveen. Dus vanuit alle dorpen/wijken een vertegenwoordiging, diversiteit aan leden. Weet u geschikte personen, a.u.b. mail naam + telefoonnummer door aan secretariaat@thomasslenters.nl
  • Er werd geanimeerd gediscussieerd over het thema “wel of niet continueren van het zakencollege na 22 maart 2022”. Een besluit over hoe Gemeentebelangen hierin staat is nog niet genomen.
  • Na afloop van de vergadering werd informeel gezellig nagepraat met de toezegging elkaar op korte termijn weer te ontmoeten.
Scroll naar boven