Kandidatenlijst 2022-2066

Nummer: 1 – Hilma Hooijer

Woonplaats: Noordscheschut

Ik ben geboren en getogen in Noordscheschut en woon er mijn hele leven; ben getrouwd en heb 2 kinderen. Ik ben 30 jaar werkzaam geweest in het onderwijs in mijn woonplaats en ben daarnaast ook altijd heel actief (geweest) zoals: deelname aan zeskampen waarbij ook het sociale aspect heel erg belangrijk is, bestuurswerk voor de Drentse Volksmarathon en de Schutsloopcommissie. Ik geniet van het presenteren van de TOP2000, het ‘binnenpraten’ van Sinterklaas, stukjes voordragen op bruiloften en partijen en toneelspelen bij Mendo. Verder ben ik voorzitter van de stratencompetitie tijdens de feestweek waar we met alle stratenvertegenwoordigers telkens een thema bedenken en de invulling ervan. Verder doe ik met liefde de mantelzorg voor mijn ouders. In 2017 vroeg Jan Stoefzand of ik op de kandidatenlijst wilde van de partij waar ik altijd al op stemde en dus ging ik akkoord. Toen ik met voorkeurstemmen in 2018 in de gemeenteraad kwam, moest ik ineens volop aan de bak. Veel lezen, overleg en bijeenkomsten bijwonen, hebben mij de nodige bagage gebracht. Samen werken aan een fijne gemeente om in te wonen en te werken, geeft me veel voldoening. Ik voel me verantwoordelijk voor alle inwoners van Hoogeveen en haar dorpen. Inmiddels ben ik nu fractievoorzitter en lid van het Presidium en voor de komende verkiezingen lijsttrekker. Ik voel mij thuis bij Gemeentebelangen die breed vertegenwoordigd is in alle geledingen, ongeacht politieke of levensbeschouwelijke overtuiging. Een partij die niet gebonden is aan landelijke regels. Een partij die dicht bij de mensen staat en er voor hen wil zijn: hun problemen probeert op te lossen en zo nodig op de politieke agenda te krijgen. En dat blijven we graag doen!

Nummer: 2 – Jan van der Sleen

Woonplaats: Nieuwlande

Ik woon in het meest oostelijke gedeelte van de gemeente Hoogeveen waar ik geboren en getogen ben. We zijn 39 jaar getrouwd en hebben 7 kinderen waarvan er nog 2 thuiswonen. Ben als leidinggevende in dienst bij Volkerrail, een werkmaatschappij van Volker Wessels. Ik ben ruim 40 jaar werkzaam in deze bedrijfstak, heb gewerkt in Duitsland en Engeland. Vanaf 2010 ben ik betrokken bij Gemeentebelangen, eerst als bestuurslid/secretaris, en vanaf 2014 tot 2018 ook als fractiesecretaris. Ook heb ik vanaf 2010 de social media gedaan maar recent is dit overgenomen door onze twee jongste leden. Ik heb veel bestuurswerk gedaan in Nieuwlande, zoals voorzitter van de Chr. school en secretaris van Plaatselijk Belang, voorzitter van de Uitvaartvereniging en tal van commissies. Ook was ik één van de oprichters van het Onderduikersmuseum en de daarbij behorende activiteiten en historische onderzoeken. Een andere hobby is genealogie en de plaatselijke historie in het bijzonder van Nieuwlande en de regio Hoogeveen. Gemeentebelangen is een lokale partij van diverse politieke stromingen en die diversiteit spreekt me erg aan. In de afgelopen 4 jaar heb ik me als raadslid vooral ingezet voor de taakvelden: wijken en Dorpen, openbaar gebied, cultureel erfgoed, historie Hoogeveen (archiefruimte-Joodse bezittingen), veiligheid, lokale heffingen, begraafbeleid.

Nummer: 3 – Aron Sieders

Woonplaats: Hoogeveen-Zuid/Venesluis

Ik ben 33 jaar, getrouwd en heb 3 kinderen. Geboren en getogen in Hoogeveen. Ik ben werkzaam bij Vepa waar ik tevens deel uitmaak van de ondernemingsraad. Verder ben ik voorzitter van de schoolraad en MR-lid op de school van mijn kinderen. Mijn drive om mij in 2018 en nu niks minder, verkiesbaar te stellen namens Gemeentebelangen is dat ik de inwoners een stem wil geven. Ik sta voor, maar ook naast de inwoners en ondernemers uit onze gemeente. Ik heb heel veel geleerd als raadslid maar ook als mens de afgelopen 4 jaar en wil dat graag in de komende raadsperiode benutten. Als gemeente krabbelen we uit een diep dal financieel en organisatorisch. Sinds 2006 leefde de gemeente op te grote voet. De reserves raakten op en daar hebben wij de tol voor betaald. De laatste 2 jaar zijn we begonnen aan een koerswijziging, dit was niet altijd makkelijk, maar zeker noodzakelijk. We moeten er voor zorgen dat we vooruit blijven gaan maar niet vergeten hoe het zo mis heeft kunnen lopen in Hoogeveen! We moeten nog meer af van onnodige regels en het moet een stuk simpeler. De gemeente moet dienstbaar zijn aan haar inwoners, staan voor maatwerk en denken in hoe iets wel kan! Ook moeten we de overspannen huizenmarkt te lijf gaan door te bouwen voor jeugd, ouderen en alles daar tussenin. Maar we moeten waken dat we niet al het groen in de wijken, grasvelden en speeltuinen opofferen voor huizenbouw. In plaats van inbreiding moeten we overgaan op uitbreiding. Voor de verkiezingen zou ik zeggen stem op een partij die niet gebonden is aan landelijk opgelegde regels. Een partij die er voor de inwoner en ondernemer staat en hun geluid ook serieus neemt en hier daadwerkelijk wat mee doet. Stem op Gemeentebelangen!

Nummer: 4 – Jacob van der Heide

Woonplaats: Hoogeveen

Ik ben geboren in 1960 in Groningen, maar al 36 jaar geworteld in Hoogeveen. Sinds 1988 getrouwd en twee kinderen die inmiddels het huis uit zijn. Vanaf 1986 werk ik bij de politie. Eerst in Hoogeveen, vooral als wijkagent, later Drenthe en tegenwoordig op de schaal van Noord-Nederland als projectleider. Mijn hobby’s zijn tennissen, hardlopen en schaken en ik ben gek van bluesmuziek. Ik ben sinds 2014 politiek actief namens Gemeentebelangen voor de inwoners van onze gemeente. Van fractielid, fractievoorzitter tot wethouder en aftredend wethouder. Zo gaat het soms in de politiek. Je krijgt hierdoor wel een hele brede ervaring en je leert hoe de hazen lopen. Voor mij is de belangrijkste reden om politiek actief te zijn dat je net het verschil kunt maken door rechtstreekse invloed op de besluitvorming van onze gemeente. Invloed die ik wil inzetten voor onze inwoners onder het motto: Politiek zonder spelletjes, actie met passie! Aangestuurd door u, onze achterban, wil ik voor u de kortste weg zijn naar  gemeentelijke besluitvorming. Laat u horen! Ik geloof in burgerkracht om samen met u, onze partij Gemeentebelangen en onze fractie, het verschil te maken!

Nummer: 5 – Geert-Jan Walda

Woonplaats: Hoogeveen-Centrum

Ik ben 54 jaar, getrouwd, heb een samengesteld gezin van 5 kinderen en woon in het centrum van Hoogeveen. Mijn hobby’s zijn zeilen, lezen van studieboeken en ik geniet op zijn tijd van een heerlijke single malt whiskey. Ik ben 16 jaar ondernemer in Hoogeveen. Daarvoor werkte ik binnen verschillende bedrijven en overheidsorganisaties (3 gemeenten en het ministerie van Economische zaken) als projecleider, teamleider en manager. Mijn vakgebieden zijn mediation, integriteit, bedrijfskunde, milieukunde en psychologie. Bestuurservaring heb ik opgedaan bij o.a. Adviesraad Sociaal Domein. Duidelijkheid, transparantie, eenvoud, verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid en respect vind ik het belangrijkst, vooral binnen de overheid. Mijn uitgangspunten zijn dat de gemeenteraad er primair is voor de inwoners en naar het college kaderstellend en controlerend. De overheid moet faciliterend en dienstbaar zijn naar haar inwoners en vooral zelfstandigheid, zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid stimuleren. Bij alle overheidskeuzes moeten lokale inwoners en bedrijven voorrang krijgen. Daarbij vind ik de economische- en persoonlijke vrijheid, vrije keuze voor inwoners zonder overheidsdwang zeer belangrijk. Verder maak ik mij hard voor economisch verantwoorde duurzaamheid, een gezonde bestuurscultuur, burgerparticipatie, realistische innovatie, goede (jeugd)zorg, verhelpen woningnood, vereenvoudiging van wet- en regelgeving, optimale verkeersdoorstroming, renderende projecten, gezond huishoudboekje en behoud van onze Hoogeveense cultuurhistorie. Gemeentebelangen is lokaal en onafhankelijk, dus kan ‘zonder last of ruggespraak’ de lokale belangen behartigen zoals de inwoners het willen. Laat daarom uw stem horen. Ik zal mij inzetten voor de uitvoering van dit beleid.

Nummer: 6 – John Benjamins

Woonplaats: Hoogeveen-Centrum

In het dagelijks leven ben ik financieel adviseur en help ik cliënten met al hun financiële vraagstukken op een persoonlijke en vakkundige manier. Deze persoonlijke houding wil ik graag inbrengen binnen de gemeentelijke politiek. Inwoners van Hoogeveen moeten zich kunnen vinden in het beleid wat namens hen wordt uitgevoerd. Juist hiervoor moet je dichtbij je inwoners blijven. Financieel gezien krabbelt Hoogeveen weer uit een diep dal. Samen moeten we er voor zorgen dat we deze weg omhoog vasthouden. Dat houdt in dat we de komende jaren het financiële beleid serieus blijven volgen en geen ruimte bieden aan wanbeleid. Zolang de gemeentelijke financiën nog niet op het oude niveau zijn, dienen risicovolle megaprojecten ter zijde te worden geschoven. Er bestaat ook ontzettend veel financiële spanning bij veel inwoners. Voor de ondernemers binnen Hoogeveen wil ik mij inzetten voor een ruimhartig beleid, zodat zij zo snel mogelijk de financiële naweeën van de coronacrisis achter zich kunnen laten. Praktisch meedenken met ondernemers waar mogelijk, zonder hen op te zadelen met onnodige regelzucht. Dan tot slot de absurde woningmarkt. Hoewel dit natuurlijk niet enkel een lokaal probleem is, ben ik ervan overtuigd dat hier nog veel mogelijkheden liggen bij de gemeente om te zorgen voor meer betaalbare woningen. Het is onverkoopbaar dat we naar een tijd gaan waarbij de jeugd tot haar 40e thuis woont – dan kan je niet eens meer van jeugd spreken. De politieke arena is relatief nieuw voor mij, desalniettemin zal ik met een goede inborst uw belangen behartigen in de fractie van Gemeentebelangen.

Nummer: 7 – Sikke van der Meulen

Woonplaats: Hoogeveen – De Weide

Ik ben 45 jaar, geboren in Dokkum (Friesland) maar woon alweer 32 jaar in Hoogeveen. Hoogeveen is mijn plek, waar ik woon en waar ik graag thuiskom. Ik werk bij de Koninklijke Marechaussee en vertegenwoordig daar in het dagelijks bestuur de medewerkers en de organisatie in de Medezeggenschapscommissie (Ondernemingsraad binnen Defensie). Veiligheid, overleg en ontwikkeling zijn punten die ik onder de aandacht breng in mijn dagelijkse werkzaamheden. Ik ben daarnaast kaderlid binnen onze vakbond Marechausseevereniging. Ik ben op dit moment bezig met het afronden van een opleiding tot professioneel coach. Hobby’s: stijldansen, bootcamp Ik wil me in de fractie graag sterk maken voor een gemeenschap die samen groeit op de plek die daarbij hoort, het prachtige landschap van Drenthe. Die plek blijven verbeteren om iedereen een kans te geven om te groeien op de manier die past bij hem/haar/hen op dat moment. Elke keer een volgende stap nemen, hoe klein ook. Ieder op zijn eigen tempo, de natuur heeft zo zijn eigen tempo en geeft dat prachtig aan met de seizoenen. Ik wil graag de verschillende kanten van situaties doorgronden. Wat is er precies loos? Dat dan bespreekbaar maken in de wijk, dorpen, dorpshuizen, verenigingen en de gemeenteraad. En wat gaan we daar samen aan doen? Samenwerken, Overleggen en Afspraken maken!

Nummer: 8 – Cihan Özbilir

Woonplaats: Hoogeveen-Zuid

Ik ben 24 jaar en heb kortgeleden mijn studie HBO-ICT afgerond. Ik werk bij Trivium Packaging in Hoogeveen als OpEx change agent wat betekent dat ik me bezighoud met procesoptimalisatie. Tevens ben ik jongererenvoorzitter van de Turkse vereniging in Hoogeveen en organiseer vooral activiteiten voor de jongeren. Ik heb mezelf als kandidaat gesteld voor Gemeentebelangen omdat ik graag de kloof tussen burger, vooral de jongeren, en politiek wil verkleinen. Jongeren zouden veel meer betrokken moeten zijn bij de politiek want het gaat om hun toekomst. Nu ik op plaats 8 sta maak ik een zeer grote kans dat ik ook in de gemeenteraad kom. In feite ben ik nu al een voorbeeld voor de jeugd dat de afstand tussen jongeren en de politiek niet zo groot hoeft te zijn. Ik kan nu hun aanspreekpunt zijn en over 4 jaar volgen andere jongeren hopelijk het voorbeeld door zich ook kandidaat te gaan stellen voor Gemeentebelangen. Uiteraard wil ik een luisterend oor zijn voor álle Hoogeveners, jong en oud. Mijn standpunt is vooral om samen met de inwoners te praten in plaats van over de inwoners. Dus ik hoor graag van de inwoners welke problemen en zorgen er zijn zodat ik deze kan meenemen om te bespreken in de gemeenteraad. Kortom, ik streef naar een meer samenwerkend en inclusiever Hoogeveen. Inmiddels zit ik al in de PR-commissie van Gemeentebelangen en ben ik  verantwoordelijk voor de sociale media.

Nummer: 9 – Adrie Vos

Woonplaats: Elim – Nieuw Moscou

Ik ben Adrie Vos, 64 jaar, gehuwd, 2 dochters en ben opa van 3 kleinkinderen. Wij wonen inmiddels 41 jaar in het buurtschap Nieuw Moscou en het bevalt nog steeds prima. Ik werk als coördinator Facilitair Bedrijf bij de PI (gevangenis) in Almelo. In mijn vrije tijd neem ik graag deel aan evenementen met oude tractoren en ik ben ruim 20 jaar lid van Gemeentebelangen. in 2015 werd ik bestuurslid en in 2018 opvolgend raadslid en een half jaar later geïnstalleerd als raadslid. De eerste twee jaar was een rumoerige tijd en de afgelopen twee jaar hebben we veel last van de Covidpandemie. Dat is natuurlijk ook heel vervelend omdat je veel online moet vergaderen en heel veel bijeenkomsten kunnen niet doorgaan. Juist die bijeenkomsten in de gemeente is voor een raadslid zo belangrijk om goede verbinding te houden met de achterban. Voor de verkiezingen van 2022 hebben wij een sterk kwalitatieve kandidatenlijst waarmee we volop vertrouwen, de inwoners van onze gemeente van dienst kunnen zijn. Mijn speerpunten zijn: duurzaamheid, energietransitie, veiligheid en aantrekkelijk wonen.

Nummer: 10 – Bert Wolleswinkel

Woonplaats: Hoogeveen-Centrum

Ik ben geboren op 28 juni 1954, woon in het centrum van Hoogeveen met mijn vrouw Roeleke en als pensionado heb ik tijd om maatschappelijk actief te zijn. Zo ben ik vrijwilliger bij woonzorgcentrum Olden Kinholt, als receptionist en ik breng koffie/thee rond. De bewoners vinden het zo fijn dat je even langskomt en een praatje maakt, het geeft heel veel voldoening dat ik een lach zie op hun gezicht. Ook zit ik in de cliëntenraad van Olden Kinholt en behartig zo de belangen van de bewoners. Tijdens mijn werk bij de gemeente Hoogeveen heb ik 9 jaar in de OR gezeten. Ik heb gewerkt op de afdeling Automatisering en ik ben zelf een aantal jaren BOA geweest in het publieke domein. Dus ik ken het ambtelijk apparaat redelijk en hoe alles reilt en zeilt. Ik ben lid van Gemeentebelangen omdat ik de lokale onafhankelijke politiek belangrijk vind. Dat is het mooie van Gemeentebelangen want zij laten zich niet sturen door landelijke partijen. Ik wil graag meedenken en meebeslissen over de beleidsthema’s die in Hoogeveen spelen, groot en klein. Ik neem mijn verantwoordelijkheid hierin, ben solidair, empathisch, enthousiast en gemotiveerd.

Nummer: 11 – Marinus Prins

Woonplaats: Fluitenberg

Ik ben 62 jaar, getrouwd, heb 2 zonen en een hond. Ruim 40 jaar werk ik bij Jumbo (voorheen Super de Boer) en we hebben een B&B. Jarenlang ben ik zijdelings bij de politiek betrokken omdat mijn vrouw jarenlang fractielid is geweest. Zelf heb ik ook 1,5 jaar onderdeel mogen uitmaken van Sterk Lokaal (vertegenwoordiging van lokale partijen) in de Provincie en daar heb ik veel geleerd. Nu mijn vrouw stopt, wil ik graag instappen. Wat me bijzonder aanspreekt is de energie transitie. Ook in de gemeente Hoogeveen moeten we streven om de CO2 uitstoot te verlagen en om energie in de toekomst betaalbaar te houden. Dat betekent dat we inwoners en buurthuizen zo nodig hierin financieel moeten ondersteunen. Ook moeten alle overheidsgebouwen klimaatneutraal worden. Initiatieven hiertoe wil ik graag snel oppakken zodat we ook de provinciale- rijks- en/of Europese subsidies hiervoor kunnen ontvangen. Iedereen kent het woningbouwprobleem, maar hoe snel kan Hoogeveen schakelen om dit probleem te tekkelen? Ik ben graag aanjager om bouwlocaties te creëren, procedures te versnellen en burgerinitiatieven te steunen. Het omgevingsbeleid moet ook goed aangepakt worden: waterbekkens daar waar nodig, een goede verhouding tussen groen/bomen en zonnepanelen. Andere speerpunten van mij zijn: boeren ondersteunen bij mogelijke keuzes die voorliggen, winkels bereikbaar houden, de centrale functie van dorpshuizen verder uitnutten.

Nummer: 12 – Ina Doorten

Woonplaats: Hoogeveen-Centrum

Als ZZP-er doe ik secretariaats-, PR en marketingwerk. Ik ben 61, gehuwd, heb 3 kinderen en ben sinds kort oma. Ik hou van avontuurlijke reizen, (race)fietsen en speel graag bridge. Ik heb altijd vrijwilligerswerk en bestuurswerk gedaan. Sinds een half jaar zit ik in het bestuur van Gemeentebelangen en nu dan op de kandidatenlijst. Ik zie de gemeente als een overkoepelend orgaan dat allerlei zaken regelt voor haar inwoners. Ze wordt aangestuurd door de gemeenteraad die gekozen is door de inwoners. Gemeentebelangen is onafhankelijk en lokaal gericht. Ik vind het belangrijk dat de gemeente een hoge mate van dienstverlening heeft naar haar burgers, flexibel is en laagdrempelig. Geen log orgaan. Procedures en vergunningen moeten gemakkelijk te doorlopen zijn en de informatie moet duidelijk zijn. Graag zou ik meer reuring willen in het centrum. Ook de dorps- en buurthuizen moeten een centrum zijn voor sport, spel, wijkagent en wijkzuster. Verder ben ik voor z.s.m. realisatie van woningen via inbreiding/hoogbouw in de stad en wooneenheden in vrijkomende boerderijen, kerken, scholen, bedrijfspanden met behoud van de authentieke kenmerken. Nieuwbouw moet duurzaam zijn: zonnepanelen op de daken, hoge isolatie, innovatieve nutsvoorzieningen etc. Het behoud van cultuurhistorisch erfgoed en tradities is belangrijk voor het eigen specifieke karakter. Behoud en verbeter ook de natuur rondom en geniet ervan door goede fiets-/wandel-/vaarroutes te hebben. Stimuleer het toerisme naar Drenthe. Laten we trots zijn op onze gemeente.

Nummer: 13 – Jacob Melissen

Woonplaats: Pesse

In 1952 ben ik geboren in Grijpskerk. Na de ULO ben ik (foto)journalist geworden. Begonnen in Noord-Nederland als persfotograaf voor regionale, landelijke dag- en weekbladen maar door de liefde voor het paard heb ik me al gauw gespecialiseerd in de fotografie van paarden. Vanaf de jaren ’80 heb ik vele internationale kampioenschappen, zoals Olympische Spelen, als fotograaf en journalist verslaan. Verder ben ik actief geweest op vele fronten in de hippische sector. Zo heb ik het initiatief genomen om te komen tot een investeringsfonds in springpaarden. Niet zonder succes want vele paarden van dit fonds hebben veel prijzen gewonnen in landenwedstrijden en internationale kampioenschappen zoals de Europese en Wereldkampioenschappen van 2014, 2015 en 2016. Sinds 1985 woon ik in gemeente Hoogeveen en vanaf 1990 in Pesse met gezin in Pesse. Alhoewel onze dochter het huis alweer uit is. Ik ben lid geworden van Gemeentebelangen omdat de wethouder en fractie zeer behulpzaam zijn geweest met het realiseren van het Glasvezelnetwerk dat in de dorpen Pesse, Stuifzand en Fluitenberg is aangelegd. Ook bij de oprichting van de werkgroep Zaanddörpen op Glas was ik samen met Herbert Beuling uit Stuifzand, nr. 19 op onze kandidatenlijst, nauw betrokken. Wij zagen de enorme waarde van een glasvezelnetwerk voor de bewoners en die visie werd volledig gedeeld door Gemeentebelangen. Ik ben dan ook ongelofelijk blij dat mede dankzij Gemeentebelangen, de buitendorpen van Hoogeveen ook de digitale snelweg op kunnen. Als voorzitter van Gemeentebelangen ben ik van mening dat onze partij er dient te zijn voor alle inwoners van onze gemeente. Ik maak mij er hard voor dat wij een partij zijn die de verbindende schakel is tussen alle inwoners en de politiek. Dat vindt u ook terug in onze kandidatenlijst en daar ben ik trots op!

Nummer: 14 – Ria Koopmans

Woonplaats: Fluitenberg – Spaarbankbos

Ik ben geboren in 1958 in Ommen; in 1987 met gezin aan de Wijsterseweg in Fluitenberg neergestreken en we hebben daar een sportpaardenhandel. Naast het werk op het bedrijf, heb ik zitting gehad in het basisschoolbestuur en ben actief geweest in besturen van alle sportclubs waar onze kinderen lid van zijn geweest. Ik was en ben lid van de plattelandsvrouwen waar ik plaatselijke, regionale en landelijk functies heb. Dit alles uit verantwoordelijkheidsgevoel maar ook omdat het leuk is. Nu, vele jaren en een koppeltje kleinkinderen later, heb ik weer hetzelfde gevoel. Ik kan onder de radar leven maar ik kan ook mijn kennis en levenservaring inzetten in iets waarin ik interesse heb. De gemeentepolitiek dus. Maar voor hierin te stappen heb ik 3 afspraken met mezelf gemaakt: 1: ik moet een basis krijgen, dus eerst een cursus “Politiek Actief” en inderdaad, ik krijg een compleet beeld van de (gemeente)politiek en bevestiging dat ik hierin verder wil. 2: politiek en religie moeten gescheiden blijven. 3: ik word geen lid van een politieke partij omdat je altijd het beste moet willen voor je gemeente en dit mag niet beïnvloed worden door de werk- of denkwijze van een partij. Dat loopt dus even iets anders. Wil je echt wat voor je gemeente betekenen dan kan dat het best door lidmaatschap van een partij. Vanzelfsprekend is dat Gemeentebelangen. Wij zijn samen verantwoordelijk voor het reilen en zeilen binnen onze gemeente Hoogeveen en niet iedereen kan dit op politiek vlak doen, maar het is toch wel de bedoeling dat iedereen een steentje bijdraagt. Gemeentepolitiek, laat dat nu mijn steentje zijn!

Nummer: 15 – Majd Abdullah

Woonplaats: Hoogeveen-Zuid

Ik ben 19 jaar. Vorig jaar heb ik mijn vmbo cum laude behaald. Op dit moment doe ik de mbo Business Opleiding op het Alfa College. Steeds meer raak ik geïnteresseerd in de politieke wereld van Nederland wetend uit eigen ervaring hoe langrijk de politieke macht is. Vooral de laatste maanden – tijdens de verkiezingen – heb ik heel veel debatten bekeken en artikelen gelezen over de politiek. Wat mij opviel is dat ik steeds de stem van de jongeren heb gemist. Jongeren zouden juist hierin betrokken moeten worden want het gaat immers om onze toekomstige wereld. Zoals er wordt gezegd, dat een goed begin het halve werk is, zou de jeugd veel meer moeten meeprateen. Ik ben ervan overtuigd dan een jongeren adviesraad een perfect begin is. Na mijn cursus Politiek Actief ben ik lid geworden van Gemeentebelangen en samen met Cihan Ozbilir gaan we de social media voor Gemeentelangen verbeteren/vernieuwen. We willen de jongeren beter bereiken. Omdat ik jong ben, denk ik ook dat dat drempelverlagend werkt en dat daarom de jongeren mij ook sneller zullen gaan benaderen voor thema’s die de jongeren raken. Maar uiteraard mogen ouderen mij ook benaderen. Ik wil de thema’s graag in de fractie bespreken.

Nummer: 16 – Jan Bijl

Woonplaats: Hoogeveen-West/Trasselt

Ik ben een echte senior in jaren maar nog hartstikke vitaal. Ik tennis heel regelmatig en zo ben ik door Jacob van der Heide, enthousiast gemaakt om lid te worden van Gemeentebelangen en om op de kandidatenlijst te komen.

Ik ben geboren in Rotterdam en heb mijn hele gevaren op de kleine en grote handelsvaart. Bijna alle landen van de wereld heb ik wel gezien, maar uiteindelijk woon ik toch het liefst in Nederland en zelfs het liefst in Hoogeveen! Weliswaar ben ik met een Spaanse dame getrouwd en onze oudste kind (dochter) is geboren in Spanje maar we wonen sinds 1975 in Hoogeveen. Onze zoon is geboren in Hoogeveen en is uiteindelijk verhuisd naar Spanje. Hebben we in ieder geval mooi vakantie adresje.

Ik heb mijn hele leven lang “globaal” gewerkt en geleefd en daarom ben ik nu misschien wel heel erg voorstander van “lokaal” en natuurlijk ook dat Gemeentebelangen onafhankelijk is. Een lokale partij ziet en hoort veel meer wat er lokaal gebeurt dan een landelijke partij en ze kunnen zelf bepalen welke thema’s hoog op de politieke agenda moeten. Nu ben ik een senior, maar ik vind het zo raar bijvoorbeeld dat er biijna geen huizen verkocht kunnen worden aan starters omdat er sowieso nauwelijks huizen te koop zijn en die er wel zijn, onbetaalbaar zijn voor de jongeren. Juist de jeugd zorgt voor de leefbaarheid in de gemeente. Het is goed dat Gemeentebelangen dit thema oppakt en zicht sterk maakt voor meer bouw voor starters, een zelfbewoningsplicht en het niet toestaan van kopen voor belegging. 

Nummer: 17 – Klaas van der Laan

Woonplaats: Hoogeveen-Erflanden

Ik ben geboren in 1960 als zoon van een bakker in Assen, nu inmiddels 35 jaar getrouwd. We hebben een dochter & schoonzoon en ik ben opa van een kleinzoon van 5. Na de middelbare school, heb ik een jaar de politieschool in Lochem bezocht en ben in 1980 als agent in dienst getreden bij de toenmalige Gemeentepolitie in Hoogeveen. In 1989 heb ik een carrière move gemaakt en ben ik overgestapt naar de verzekeringswereld en gaan werken bij De Witte Assurantiën. Een aantal jaren heb ik gewerkt als schadebehandelaar. Vanaf 1995 ben ik voor een periode van ruim 15 jaar hoofd binnendienst geweest. Momenteel ben ik vanaf 2010 werkzaam als adviseur bedrijven in de buitendienst. Mijn hobby’s zijn o.a. hardlopen, mountainbiken, muziek (concertbezoek). Na mijn actieve voetbalcarrière bij VV De Weide heb ik binnen de club diverse functies bekleed, waarvan een aantal jaren het voorzitterschap. In een “grijs” verleden ben ik ook nog voorzitter geweest van de inmiddels niet meer bestaande Wijkvereniging Schutlanden/Kattouw. Momenteel ben ik nog bestuurslid van de Businessclub en de sponsorcommissie. Politiek ben ik van huis uit een PvdA man maar lokaal kan ik me heel goed vinden in Gemeentebelangen. Recent ben ik toegetreden tot het bestuur en nu dus ook op de kandidatenlijst. Ik vind het fijn dat we als Gemeentebelangen een belangrijke rol spelen in de Hoogeveense samenleving.

Nummer: 18 – André Baas

Woonplaats: Fluitenberg

Ik ben een echte Fluitenberger. Vanaf mijn 2e woon ik er en ik ben er altijd blijven wonen. Getrouwd, 2 kinderen, 9 kleinkinderen. Veel mensen in Hoogeveen en omliggende dorpen kennen me vast wel omdat ik heel veel jaren keeper geweest ben bij VV Hoogeveen. Ik heb alle voetbalvelden in de regio wel gezien. Van beroep ben ik bakker geweest, planner bij een taxibedrijf en nu vele jaren als pachter van ’t Overschotje. Helaas kamp ik de laatste jaren met fysieke problemen en mijn vrouw ook, waardoor het werk nu, en vooral de lange werkdagen in het weekend, te zwaar is geworden. Helaas zijn we daarom genoodzaakt om met dit werk te stoppen. Toen Fluitenberg nog onder gemeente Ruinen viel was ik al lid van Gemeentebelangen. Bij de herindeling dus direct overgegaan naar Gemeentebelangen Hoogeveen, samen met Piet van Laar, Johan Bruinsma, Johan Nijstad en Henri Danes. De laatste 12 jaar ben ik lid van het bestuur geweest en in 2014 heb ik het penningmeesterschap overgenomen. Als lokale partij richten wij ons op de lokale belangen. We zijn onafhankelijk in onze meningsvorming maar het betekent wel dat we afhankelijk zijn van de ledencontributie en een kleine bijdrage van de gemeente Hoogeveen (die elke partij krijgt). We krijgen dus geen geld vanuit Den Haag. Omdat we onafhankelijk willen blijven nemen we ook geen sponsorgeld aan. Ik heb me altijd sterk gemaakt voor de leefbaarheid in de dorpen en de woningbouw met name voor voor de jongeren, en dat blijf ik doen.

Nummer: 19 – Herbert Beuling

Woonplaats: Stuifzand

Ik ben 53 jaar, getrouwd, een zoon van 23 en ik werk als portfolio manager bij het ICT bedrijf Getronics. Ik mag graag met mijn Landrover offroad rijden maar ik vind klussen rond huis ook fijn. Op dit moment bouw is samen met mijn zoon een huis voor hem in het nieuwbouwplan “De Kniepe” in Stuifzand. Vanaf mijn 7e ben ik ook actief voor Scouting waarbij ik tussen 2007 en 2013 hoofdkampleider was van het jaarlijks grootste scouting kamp van Europa (4500 deelnemers). Tussen 2014 en 2018 was ik voorzitter van het bewonersinitiatief “ZandDörpen op Glas” wat heeft geleid tot snel internet in de dorpen Pesse, Fluitenberg en Stuifzand en later ook in de andere buitengebieden van Hoogeveen en waarbij ik heel veel geholpen ben door Gemeentebelangen. Leefbaarheid van het platteland, maar ook een centrum met alle voorzieningen voor de inwoners van onze gemeente vind ik belangrijk. Door op een fijne manier met elkaar te samenwerken heb ik al veel weten te bereiken in mijn werk maar zeker ook in het vrijwilligerswerk. Daarom pleit ik ook voor een goede samenwerking tussen de verschillende politieke partijen en zeker met de inwoners zelf. Dit is de basis voor een succesvol bestuur van een gemeente als Hoogeveen. Graag wil ik daaraan meewerken !

Nummer: 20 – Jenny Bremer-Smit

Woonplaats: Hollandscheveld

Ik ben geboren in Zuidwolde in 1964, getrouwd met André Bremer en we hebben 2 uitwonende kinderen. Ik ben al jaren werkzaam in de gezondheidszorg. Vele jaren in het ziekenhuis, waarvan de laatste jaren als leidinggevende. Sinds juni vorig jaar werk ik in de thuiszorg, ook als leidinggevende. Alleen ben ik nu meer direct betrokken bij de cliënten, iets wat mij meer aanspreekt. Hierdoor hoor en zie ik ook veel. Sinds 1,5 jaar ben ik lid van het bestuur en kan ik binnen de partij bespreken wat er speelt onder de mensen. Ik vind het belangrijk om hiernaar te luisteren. Mijn interesse in de politiek, is mij een beetje met de “paplepel ingegoten” door mijn vader, Bertus Smit. Mijn vader was zo lang ik me kan herinneren en tot het einde van zijn leven, actief voor Gemeentebelangen De Wolden. Dit leverde onderling weleens mooie discussies op. We hielden elkaar wel scherp. Gemeentebelangen spreekt mij aan omdat wij een regionale partij zijn en ons niet hoeven aan te passen aan een landelijke partij. Wij kunnen onze eigen koers bepalen, samen met de inwoners van de gemeente, dus samen met u!

Nummer: 21 – Peter van Slochteren

Woonplaats: Stuifzand

Nummer: 22 – Lubbert Vaartjes

Woonplaats: Hoogeveen – Krakeel

Nummer: 23 – Menno van Rij

Woonplaats: Stuifzand

Ik ben geboren in 1967 in Noord-Holland, opgegroeid in Zuid-Holland en Brabant en in 1984 voor mijn studie verhuisd naar Groningen. Gehuwd, in 2000 in Stuifzand gaan wonen waar onze 2 kinderen zijn geboren.

Ik ben eerst enkele jaren verpleegkundige geweest maar alweer ruim 30 jaar werkzaam als accountmanager risicospecialist verzekeringen, voornamelijk bij agrarische relaties.

Naast voetbal, fitness en hardlopen heb ik mijn hele leven als vrijwilliger in diverse besturen gezeten voor voetbalvereniging, jeugdsoos, jeugdprojectgroep, Dorpshuis Stuifzand en professioneel bestuurder en later lid van de Raad van Toezicht van Openbaar Onderwijs Hoogeveen e.o. Bijeen. Dan is de volgende stap naar de politiek bijna onvermijdelijk. Ik vind dat de politiek dienstbaar moet zijn voor de inwoners. Daarbij moet je je vrij kunnen bewegen zonder opgelegde regels van (landelijke) grote politieke partijen, die de lokale belangen niet kennen en al helemaal niet de mensen over wie het gaat. Ik wil het verschil kunnen maken in lokale politiek, dus ben lid geworden van Gemeentebelangen. De afgelopen 4 jaar ben ik bestuurslid geweest. Zeer bewogen en leerzame jaren, veel tumult in de gemeenteraad. Wij hebben de verantwoordelijkheid genomen voor de keuzes die gemaakt zijn. Nu heb ik mijn bestuurlijke taak overgedragen om meer op de achtergrond een rol te spelen.

Ik ben trots op onze mooie gemeente met zijn prachtige historie, mooi centrum en adembenemend buitengebied. Ook de komende 4 jaar moet er veel gebeuren, zie onze speerpunten o.a.: betaalbare woningbouw m.n. voor onze jeugd, zorg voor ouderen en kwetsbaren in onze gemeente, goede scholing, werkgelegenheid, financiële gezonde positie.

Gemeentebelangen wil dit oppakken en goed zorgen, voor elkaar!

Nummer: 24 – Jaap Fidom

Woonplaats: Hoogeveen

Ik ben een geboren en getogen Hoogevener. Heb nooit de behoefte gehad om ergens anders te wonen. Maar ik was wel altijd weg. Door mijn werk als internationaal chauffeur kwam ik in alle delen van Nederland en in vele omliggende landen en dan was het heerlijk weer thuis te komen in mijn vertrouwde Hoogeveen. Ik ben 43 jaar getrouwd en trotse opa van 5 kleinkinderen. Na mijn pensioen ben ik blijven autorijden uit hobby, met de autotransporter op weg. Met plezier ben ik, sinds de verbouwing in 2019, assistent-beheerder van de Bethelkerk aan de Boekweitlaan. Ik ben overtuigd aanhanger van de lokale politiek en ben dan ook sinds mensenheugenis lid van Gemeentebelangen (in ieder geval meer dan 20 jaar). In 2018 kwam ik toch wel onverwachts in de fractie. Om gezondheidsredenen moest ik daarmee stoppen en ben toen bestuurslid geworden. Natuurlijk blijf ik contactpersoon voor Gemeentebelangen. Als mensen vragen, problemen of iets anders hebben, kunnen ze altijd bij me terecht en zal ik het voorleggen aan de fractie.

Nummer: 25 – August Munster

Woonplaats: Hoogeveen-Venesluis

Ik ben 66 jaar en geboren in woonoord Lunetten (Vught). Mijn ouders kwamen in 1951 naar Nederland – de historie is algemeen bekend. Daarvoor was mijn vader KNIL militair en werd dus overal uitgezonden in de gehele archipel en mijn ma reisde mee. Zo zijn hun twee oudste kinderen geboren in Timor en Bali. De volgende 4 kinderen, waaronder ik dus, zijn in Brabant geboren en in 1963 zijn mijn ouders naar Hoogeveen verhuisd en zijn hier ook nog 2 kinderen geboren. Mijn moeder wilde graag in Noord Nederland wonen omdat ze heimwee had en in Noord Nederland woonde in ieder geval nog familie van haar.

Eigenlijk is onze hele familie altijd wel maatschappelijk betrokken geweest, in de kerk, in Stichting Salawaku, in praatgroepen etc.

Nu ik benaderd ben om in de politiek te gaan, grijp ik die kans graag aan en de programmapunten van Gemeentebelangen me aanspreken. Zo kan ik contactpersoon zijn vanuit de Indische bevolking maar natuurlijk wil ik er ook zijn voor alle inwoners van de gemeente.

Sinds kort ben ik met pensioen maar ik heb altijd gewerkt bij Brink Trekhaken en ben toch ook maar weer 3 dagen gaan werken bij Wehkamp. Alle andere tijd vul ik voornamelijk met mijn hobbys: computeren, auto’s restaureren vooral Alfa’s, fotografie, reizen, lezen, cultuur en dus actief zijn in de Stichting Salawaku. Daar ben ik nu bestuurslid. Ik wil me vooral ook inzetten voor het behoud van dorpshuizen en buurtcentra. Het is zo belangrijk dat mensen ergens kunnen samenkomen. We organiseren Pasar Malams, gezamenlijk eten, dagbesteding en er wordt gebridged en gesport in Salawaku. Iedereen is altijd welkom. We hebben zoveel culturen in Hoogeveen, het is goed om van elkaar te leren en vooral voor ouderen zijn we om een stuk eenzaamheid weg te nemen.

Nummer: 26 – Harm Reinders

Woonplaats: Hollandscheveld

Nummer: 27 – Henk Vos

Woonplaats: Hoogeveen-Wolfsbos

Geboren in Westerhaar-Vriezenveensewijk. Doar heb ik tot mien zesentwintigste è-woond. Noa de legere schoele, de toen nog tweejoarige ambachtschoele in de timmerklas en daornoa heb ik elf joar as timmermen op de bouw è-warkt. Dat ik gien hekel had umme onderwies te volgen, bliekt wel uut dat ik ienentwintig joar oamdonderwies heb è-volgd noast mien wark. In die joaren heb ik de onderwiesakten haald veur: bouwtechniek, lichamelijke oefening, handvaardigheid, tekenen, de neudige bi-jscholing cursussen en heb ök nog drie joar godsdienst onderwies è-volgd.   Les è-geem heb ik in Vroomshoop op de LTS, toen drie joar noar Maassluus en doarna drieëndartig joar, tot mien pensioen, op de schoelngemeenschap “De Zeven Linden”, in Dedemsvoart.  Mien hele jeugd heb ik ekorfbald. Buten mien wark en studie gung ik, as et eem kun ok nog wel is een poosie vissen umme tot rust te koom. Ik wone al weer n hiele tied in Hoogevene en dat bevalt mi-j merakel. Ie leest ’t al, ik bin veur lokaal, eigen taol en onafhaankluk, daorum is Gemientebelang mien partij. Ik bin graag anspreekpersoon veur de meinsen in Wolfsbos. As d’r wat is, belt mij en ik leg ’t bij oonze partij neer.

Nummer: 28 – Hans van Genne

Woonplaats: Fluitenberg

Nummer: 29 – Jan Giethoorn

Woonplaats: Nieuwlande

Toen ik in 2012 door mijn plaatsgenoot Jan Alting gevraagd werd of ik belangstelling had om iets te gaan doen in de gemeentepolitiek heb ik daar wel over nagedacht en thuis overlegd, en besloten hem op te volgen als raadslid. Eerst natuurlijk lid geworden van GB. Eerst deed ik dit naast mijn werk maar eind 2014 ben ik met vervroegd pensioen gegaan. Het was best wel wennen aan een andere tijdsindeling. Je bent overdag meer thuis en ’s avonds vaak op pad om als gekozen raadslid je achterban te vertegenwoordigen.

https://www.politiekeambtsdragers.nl/bestuurslagen/gemeente/raadslid

Ik heb in de afgelopen 11 jaar veel geleerd in gemeenteland. Vooral geleerd om geduld te hebben omdat het vaak toch wel erg lang duurde voordat iets dat op de rol stond ook werkelijk gerealiseerd werd. Ik heb het idee dat dat soms wel sneller zou kunnen, maar ja in de politiek wil iedereen ergens zijn of haar zegje over doen en dan is het maar net wie de meeste stemmen krijgt om het populair te zeggen. Maar ja, werd dan vaak door de u allen welbekende Bé Okken tegen mij gezegd: ‘’Ja Jan dat is nou Politiek”. Ik heb een mooie tijd gehad in de gemeenteraad en ondanks dat ik wel eens tegensputterde, wat denk ik toch wel gewaardeerd werd, was er ook altijd wel respect voor elkaars mening. Voor mij is het nu tijd om afscheid te nemen van de politiek. Ik ben een fervent amateur musicus en hoop dat ik met mijn vrienden van No Name weer een aantal keren op het podium mag klimmen. In ieder geval zal dat gaan gebeuren op 8 oktober in de Tamboer. Afsluitend kan ik zeggen dat ik veel te danken heb aan GB en spreek mijn dank hierbij uit voor de prettige samenwerking met de mensen van GB en al die anderen die ik tegen kwam!

Als laatste hoop ik dat de twee letters die officieel achter Gemeentebelangen Hoogeveen staan, de letters e.o. niet uit het oog verloren worden. Ik wens Gemeentebelangen Hoogeveen veel succes voor de toekomst en vooral natuurlijk op 16 maart a.s. een hele mooie verkiezingsuitslag!

Groet’n uut Nieuwlande.

Nummer: 30 – Jan Alting

Woonplaats: Nieuwlande

Inmiddels ben ik 77 jaar, 53 jaar getrouwd, heb 2 kinderen, 4 kleinkinderen en zelfs al 1 achterkleinkind. Ik woon al die jaren met heel veel plezier in Nieuwlande. Ik heb 39 jaar bij de Post gewerkt, was leidinggevende in Hollandscheveld maar mijn insteek is dat ik nooit boven de mensen stond maar naast hen. Zo sta ik er ook in, in het gehele leven.

Alhoewel ik het heel erg belangrijk vind om maatschappelijk betrokken te zijn, ben ik nu na ruim 50 jaar politiek  betrokken geweest te zijn, zover dat de nieuwe generatie de kar mag gaan trekken. Op mijn 26e werd ik geïnstalleerd als gemeenteraadslid van de gemeente Oosterhesselen. De eerste 12 jaar voor de PvdA maar na interne strubbelingen, hebben we Gemeentebelangen opgericht en gelijk met 3 mensen in de gemeenteraad gekomen, waarvan ik er één was en uiteindelijk 12 jaar erin ben gebleven. Toen in 1998 de herindeling kwam en Nieuwlande bij de gemeente Hoogeveen kwam, werd ik vanzelfsprekend lid van Gemeentebelangen Hoogeveen. In de periode was ik net even aan de zijlijn van de actieve politiek gaan staan vanwege drukte met het werk waarvoor ik diverse cursussen moest volgen. Ik ben 8 jaar lid geweest van de steunfractie en de laatste jaren weer gemeenteraadslid. Ik heb Gemeentebelangen in Hoogeveen zien groeien van 3 zetels naar 8 zetels. Dit betekent dus dat de inwoners van gemeente Hoogeveen blij zijn met het door ons gevoerde beleid wat natuurlijk niet had gekund zonder de samenwerking met andere partijen. Ik vind zelf ook het sociale aspect, het welzijn van de mensen heel belangrijk.

Met enige trots ben ik nu lijstduwer, samen met de andere twee Jannen in het volste vertrouwen dat Gemeentebelangen doorgaat met de huidige koers.

Nummer: 31 – Jan Stoefzand

Woonplaats: Noordscheschut

Vanaf het begin van de oprichting van Gemeentebelangen Hoogeveen ben ik er lid van en met veel plezier en overtuiging. Alle functies heb ik in de loop der jaren wel bekleed: lid op de kandidatenlijst, fractielid, wethouder, bestuurslid en vice-voorzitter. Nu tik ik mijn 70e levensjaar aan en ben ik met enige trots lijstduwer. Tja, ik word wat ouder hier en daar begint het lijf wat te knarsen, dus ik doe nu graag een beetje rustiger aan.

Maar wat ik nog doen kan voor de partij doe ik met liefde. Voor mij is Gemeentebelangen de partij die wil samenwerken aan onze mooie gemeente. Telkens de signalen oppakken uit de inwoners en deze bespreekbaar maken binnen de fractie en dan binnen de gemeenteraad. Ik vind het prachtig om een steentje te kunnen bijdragen om met name het welzijn van de inwoners op een hoog peil te krijgen en houden. Omzien naar elkaar vindt ik heel erg belangrijk, zodat elke inwoner kan meedoen in onze samenleving.

Scroll naar boven